aluminium-plank-med-laas
Aluminium plank med lås
aluminium-plank
Aluminium plank

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende forskrifter beskriver at «…stillasgulv skal festes forsvarlig til stillaskonstruksjonene…»

Ref.: Forskrift om arbeid i høyden,  § 17 – 4: Stillasgulv

Mesa Materiell AS har utviklet en egen produksjon av aluminium-plank, der det er mulig å låse planken til bærende bjelker på begge sider. Konstruksjonen gjør at det fortsatt er mulig å stable planken i hverandre for å få en rasjonell lager- og transportløsning. Festekrokene er festet med forsenkede bolter. Aluminiumsplanken lar seg kombinere med de fleste eksisterende modeller på markedet.

Alu-plankene er typegodkjent i klasse 5:  450kN/m2 utbredt last.

Skriv en kommentar