Beskytt rørene mot frosten.

Frostbeskyttelse

Hver vinter rammes mange tusen hjem av frosne rør. Når vann fryser til is, vil det utvide seg med ti prosent. Isen presser på rørene, og de sprekker. I verste fall må man rive gulv, vegger eller tak for å komme til, samtidig som vannet kan føre til store og omfattende vann- og fuktskader.

Unngå frostskader med Ebeco Frostvakt 10

Ebeco Frostvakt 10 forebygger skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger, på en svært enkel måte.

Frostvakt gjør at også privatpersoner med enkle grep kan beskytte rørene sine. Dette er særlig praktisk for fritidseiendommer, båten og campingvogna som man ikke har regelmessig oppsyn med.  

Frostvakten er en mobil varmekabel med ferdigmontert støpsel som kan kobles vegguttaket.

Vanlige bruksområder for Frostvakt 10 er:

  • Hytta
  • Kjelleren
  • Sokkelleiligheten
  • Sommerhuset
  • Garasjen
  • Drivhuset
  • Campingvognen
  • Båten

Frost i vannrør skyldes ofte at rørene er plassert i kryperom og andre uoppvarmede rom, i dårlig isolerte konstruksjoner eller på steder med trekk. Derfor kan det være lurt å ha en frostvakt i hjemmet om man har vannrør plassert på ett av disse stedene.

Se flere produkter innen frostsikring her.

frostvakt-10_3Trygt og sikkert

Varmekabelen er selvregulerende, og kan derfor ikke overopphetes. Kabelen kan legges i eller utenpå røret. Ved innvendig bruk anbefales det styring med termostat. Maks standard tilkoblingslengde for montering innvendig i vannrør er 60 meter.

Ved innvendig legging kan Frostvakt frostbeskytte et 32 mm uisolert plastrør ned til –30 °C. Hvis effektbehovet er større, kan røret isoleres.

Her kan du enkelt bestille Frostvakt 10.

Frostvakt finnes i ferdig koblede lengder fra 2 til 100 meter. Kan også leveres på tromler à 230 løpemeter. Oppgi dine spesifikasjoner i kontaktskjemaet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om frostsikring eller trenger hjelp til bestilling.