Stillaskurs i Oslo; Modul 4 - stillasgulv over 9 meter: Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 4 (Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over ni meter)

Modul 4 Oslo april