Vi gjennomfører et nytt teorikurs modul 4 i Oslo 17. - 20. februar 2020. Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 4 (Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over ni meter) Kurset er 36 timer teori og gjennomføres på Engelsk, men kursmateriell kan fåes på Norsk, Engelsk og Polsk.

Modul 4 English Oslo february