Tilpassede stillaskurs

Vi dekker ditt behov for opplæring i bruk av stillas

I tillegg til modulkurs tilbyr Mesa også tilpassede stillaskurs. Disse kursene holdes for deg som trenger stillasopplæring tilpasset bransje eller fagområde. Eksempler på dette er byggevarekjeder, stillasfirmaer, stillasprodusenter, tilsynsansatte og deg som skal ta fagbrev. Tilpassede kurs er også aktuelt for de som allerede har gjennomført modulkursene, og som har behov for ytterligere opplæring, for eksempel for å jobbe høyere enn modulkursene dekker.

Variert kurstilbud for ulike aktører

Med bakgrunn i endringer i byggeforskrifter, tilbyr Mesa differensiert kursinnhold til ulike aktører. Vi kan blant annet holde byggherrekurs for oppdragsgivere, kurs om kompetanseansvar for arbeidsgivere, kurs om risikovurdering for brukere av stillas, samt kompetansekurs for stillasmontører.

Tilpasset opplæring over hele landet

Mesa holder kurs over hele landet, og kommer dit du er. Eksempler på kurssteder er hovedkontorer, konferansesentre, hoteller og andre egnede kurslokaler.

Ta kontakt med oss!

Trenger du et stillaskurs spesielt tilpasset din bransje eller ditt fagområde? Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett stillaskurs til dine behov.

  • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf.