Siden 2012 har Mesa tilbud kursing av stillasmontører. Våre kursholdere kjenner bygg- og anleggsbransjen godt og kan med letthet sette seg inn i problemer deltakere på kurset må være forberedt på når de er tilbake på arbeidsplassen.

Kurset gir økt kunnskap om arbeidet med stillas, samt montering og demontering av dette. Vi vil også sette lys på faremomenter man kan møte på under monteringen av stillas av alle typer. Kurset er et viktig verktøy for å sikre en trygg arbeidsplass både for montørene og håndverkerne som skal ta i bruk stillaset når det er ferdigstilt.

Under kurset vil det også bli satt fokus på hvordan vindkreftene påvirker stillas, samt bruk av såkalt “sikker jobbanalyse”. Dette er en systematisk analyse som tar for seg risikoelementer som er involvert i en spesifikk arbeidsoppgave. Den tar for seg elementer som løfting, ensidige bevegelser, arbeidsplassutforming, støy og andre faktorer.

Stillasforskriftene ble oppdatert 1. januar 2016, og Mesa AS tilbyr nå modulbasert teoriopplæring i henhold til dette. Vi tilbyr naturligvis også obligatorisk praksisdel om ønskelig.

Vi tilbyr også dagseminarer som omhandler tema som bruk av fallsikringsutstyr og sikker bruk av stillas.

Har du spørsmål om våre seminarer eller kursing av stillasmontører kan du ta kontakt med Mesa AS her.