Mesa AS gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og brukere. Oppdaterte forskrifter med nye krav til kurs og kursinnhold ble iverksatt 1. januar 2016.

Stillasfaget er i stadig utvikling, ikke minst takket være årlige revisjoner av gjeldende forskrifter og opplæringskrav.

Mesa AS jobber kontinuerlig for å holde seg oppdatert på disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav.