Mesa AS gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og brukere. Oppdaterte forskrifter med nye krav til kurs og kursinnhold ble iverksatt 1. januar 2016.

Stillasfaget er i stadig utvikling, ikke minst takket være årlige revisjoner av gjeldende forskrifter og opplæringskrav.

Mesa AS jobber kontinuerlig for å holde seg oppdatert på disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav.

Stillaskurs i Oslo Modul 4 – 36 timer teori engelsk 15. – 16 / 22. og 23. mai 2018

Stillaskurs i Oslo; Modul 4 - stillasgulv over 9 meter: Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 4 (Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over ni meter) Theory course: scaffolding - Module 4 -Training in accordance with. AML no. 703 regulations on the performance of work § 17-4 (Training requirements for assembly, disassembly, modification and inspection of scaffoldings with upper decks higher than nine meters)