Mesa AS gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og brukere. Oppdaterte forskrifter med nye krav til kurs og kursinnhold ble iverksatt 1. januar 2016.

Stillasfaget er i stadig utvikling, ikke minst takket være årlige revisjoner av gjeldende forskrifter og opplæringskrav.

Mesa AS jobber kontinuerlig for å holde seg oppdatert på disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav.

Stillaskurs Modul 4. 36 timers teorikurs i Oslo 24. – 25. – 29. og 30. april

Stillaskurs i Oslo; Modul 4 – stillasgulv over 9 meter: Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 4 (Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over ni meter)