Norske forskrifter som omhandler arbeid på stillas er i stadig endring.

Våre stillaskurs tar utgangspunkt i Norske forskrifter og internasjonale standarder. Begge deler er omfattet av kontinuerlige
endringsprosesser. Dette utfordrer oss som kursleverandør slik at vi  til enhver tid presenterer et kursinnhold som er oppdatert.
Norske forskrifter som omfattes av vår bransje og stillasbrukere generelt, vil være:

  • Bestillingsnummer 701:  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. (Endring / ikrafttredelse 1. januar 2015)
  • Bestillingsnummer 702:  Arbeidsplassforskriften; Utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. (Endring / ikrafttredelse 26. juni 2015)
  • Bestillingsnummer 703:  Forskrift om utførelse av arbeid. (Ny endring / ikrafttredelse 1. januar 2016)
  • Bestillingsnummer 705:  Produsentforskriften. (Ny endring / ikrafttredelse 1. juli 2016)

De endringer som allerede er på plass, og de som vil komme, utløser et behov for differensiert kursinnhold til ulike aktører. Med bakgrunn i dette, vil Mesa AS nå tilby et mer variert kurstilbud, rettet mot:

  • Oppdragsgivere          «Byggherrekurs»
  • Arbeidsgivere               «Arbeidsgivers Kompetanseansvar»
  • Brukere av stillas        «Brukerkurs – Risikovurdering»
  • Montasjeansvarlige    «Kompetansekurs for stillasmontører»
  • Fagbrev                          Kurs for kandidater som ønsker fagbrev

Mesa AS vil legge opp kursene i en modulbasert rekkefølge, slik at man kan bygge på med nye moduler dersom kravet til økt kompetanse øker underveis i karrieren.

Modul 1:  Bruk av stillas – 1 – 3 timer teori
Modul 2:  Montering og bruk av stillas med høyde opp til 5 meter – 7,5 timer teori / 7,5 timer praksis
Modul 3: Montering og bruk av stillas med høyde opp til 9 meter – 15 timer teori / 15 timer praksis
Modul 4: Montering og bruk av stillas med høyde over 9 meter – 36 timer teori / 72 timer praksis
Modul 5: Kontroll av stillas med høyde over 9 meter – 7,5 timer teori

Alle moduler har visse krav til forhåndskompetanse.

Mesa AS vil lansere nye kurs innenfor disse kompetanseområdene fortløpende.