Norske forskrifter som omhandler arbeid på stillas, er i stadig endring.

Våre stillaskurs tar utgangspunkt i norske forskrifter og internasjonale standarder. Begge deler er omfattet av kontinuerlige endringsprosesser. Dette utfordrer oss som kursleverandør som til enhver tid må sørge for å presentere et kursinnhold som er oppdatert.

Norske forskrifter som omfattes av vår bransje og stillasbrukere generelt, er følgende:

 • Bestillingsnummer 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
  Gjeldende fra 1. januar 2015 
 • Bestillingsnummer 702: Arbeidsplassforskriften; Utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler.
  Gjeldende fra 26. juni 2015
 • Bestillingsnummer 703: Forskrift om utførelse av arbeid.
  Gjeldende fra 1. januar 2016
 • Bestillingsnummer 705: Produsentforskriften.
  Gjeldende fra 1. juli 2016

Variert kurstilbud for ulike aktører

De endringer som allerede er på plass, og de kommende, utløser et behov for differensiert kursinnhold til ulike aktører. Med bakgrunn i dette, vil Mesa AS tilby et mer variert kurstilbud rettet mot:

 • Oppdragsgivere
  Byggherrekurs
 • Arbeidsgivere
  Arbeidsgivers kompetanseansvar
 • Brukere av stillas
  Brukerkurs – risikovurdering
 • Montasjeansvarlige
  Kompetansekurs for stillasmontører
 • Fagbrev
  Kurs for kandidater som ønsker fagbrev

Modulbasert kursmodell

Mesa AS vil legge opp kursene i en modulbasert rekkefølge, slik at man kan bygge på med nye moduler dersom kompetansekravet øker underveis i karrieren:

 • Modul 1: Bruk av stillas
  1-3 timer teori
 • Modul 2: Montering og bruk av stillas med høyde opp til 5 meter
  7.5 timer teori og 7.5 timer praksis
 • Modul 3: Montering og bruk av stillas med høyde opp til 9 meter
  15 timer teori og 15 timer praksis
 • Modul 4: Montering og bruk av stillas med høyde over 9 meter
  36 timer teori og 72 timer praksis
 • Modul 5: Kontroll av stillas med høyde over 9 meter
  7.5 timer teori

Alle moduler forutsetter visse forkunnskaper. Mesa AS vil lansere nye kurs innenfor disse kompetanseområdene fortløpende.