Kommende forskrifter beskriver at ingen komponenter som er beregnet for å løftes kontinuerlig skal veie mer enn 15 kg. Specialfabrikken AS har utviklet en nye versjon av lengdebjelker som tilfredsstiller disse kravene.

Galvanisert Lengdebjelke
Lengdebjelke for murerstillas

Stillasmontører utsettes kontinuerlig for store belastninger og tunge løft som over tid øker risikoen for permanente slitasjeskader. – Som igjen kan utløse sykemeldinger og langvarig fravær fra arbeidslivet. I noen tilfeller uhelbredelige problemer med uførhet som konsekvens.

På denne bakgrunn utarbeides det nye direktiver innenfor EU / EØS som beskriver hvilke belastninger arbeidstakere kan belastes med ved kontinuerlig løft. Her konkluderes det med at ingen komponenter som skal håndteres med gjentakende prosesser i det daglige arbeid skal veie mer enn 15 kg.

Dette setter naturligvis stillasbransjen på prøve, der de mest brukte komponentene; spirer og lengdebjelker tradisjonelt har en vekt på 17,5 – 18 kg.

Specialfabrikken Vinderup AS har derfor utviklet en ny generasjon lengdebjelker i høyfast stål. Resultatet av denne produktutviklingen er at vi nå kan levere en lengdebjelke i 3-meter lengde med en vekt på kun 13,1 kg. Med samme belastningskapasitet som de gamle lengdebjelker: klasse 5 / 4,5kN utbredt last.

Til sammenligning veier en aluminium lengdebjelke i samme lengde og belastningsklasse 11,4 kg.

Skriv en kommentar