Mesa AS flytter Oslo-avdelingen til Strømsveien 314.

Etter to års ekspanderende drift var tiden kommet for å flytte til større og mer egnede lagerarealer.

Da Mesa AS flyttet fra Gamle Leirdalsvei 16 til nr. 20 for 2 år siden var vi sikre på at vår virksomhet hadde funnet plassen for mange år framover. Etter to års ekspanderende drift med stor investeringer i stillas og takløsninger ble vi imidlertid tvunget til å se oss om etter ny lagerlokasjon. Og vi fant en ny, på Alnabru! Kun 500 meter fra vår gamle adresse! Flyttingen har pågått i et par måneder, og fra 1. mars var vi installert i en splitter ny brakkerigg og med 5 mål lagerareal i Strømsveien 314. Brakkerigg med gode kontorfasiliteter, skifterom og møterom for alle ansatte. Inngjerdet uteareal med elektronisk portløsning. En slik flytteprosess er ikke avsluttet når alt materiellet er plassert på ny adresse, og vi vil nok være preget av litt organsiert kaos inntil lagertelt og reoler er montert og alt har funnet sin plass. Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen til vår nye tilværelse!

Skriv en kommentar