Stillasforskriftene ble revidert 1.januar 2016, og kom i oppdatert utgave. Her innskjerpes kravene til opplæring i forbindelse med bruk og montering av stillas. Mesa AS tilbyr nå modulbasert undervisning slik forskriftene beskriver, samt tilhørende praksis.

Dette kurset er nå obligatorisk for alle som jobber i en virksomhet hvor det benyttes stillas i arbeidshverdagen.

Dermed sikres en tryggere arbeidsplass for de ansatte i bygg- og anleggsbransjen.

Teori og praktisk kurs i montering av stillas

Mesa AS vil legge opp kursene i en modulbasert rekkefølge, slik at man kan bygge på med nye moduler dersom kravet til økt kompetanse øker underveis i karrieren.

Modul 1:  Bruk av stillas – 4 timer teori
Modul 2:  Montering og bruk av stillas med høyde opp til 5 meter – 7,5 timer teori / 7,5 timer praksis
Modul 3: Montering og bruk av stillas med høyde opp til 9 meter – 15 timer teori / 15 timer praksis
Modul 4: Montering og bruk av stillas med høyde over 9 meter – 36 timer teori / 72 timer praksis
Modul 5: Kontroll av stillas med høyde over 9 meter – 7,5 timer teori

Alle moduler har visse krav til forhåndskompetanse.

Vi tilbyr også kurs i bruk av stillas og fallsikringsutstyr om dette skulle være ønskelig. Disse kursene går over en dag og skal sørge for at de som jobber i stillaset gjør dette på en sikker måte.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om kurs i montering av stillas eller andre kurs hos Mesa AS.