Beverveien

Totalrehabilitering av Beverveien Borettslag

Oslo Byggentreprenør AS utførte vinteren 2012 – 2013 totalrehabilitering av Beverveien Borettslag. Mesa AS ble valgt som leverandør av stillas og takløsninger. Arbeidene ble utført uten avbrudd på tross av lange nedbørsperioder. Deler av prosjektet ble utført som skyvbare takløsninger. Prosjektet ble ferdigstilt tre måneder før opprinnelig framdriftsplan.

Oslo Byggentreprenør AS utførte vinteren 2012 – 2013 totalrehabilitering av Beverveien Borettslag. Mesa AS ble valgt som leverandør av stillas og takløsninger. Arbeidene ble utført uten avbrudd på tross av lange nedbørsperioder. Deler av prosjektet ble utført som skyvbare takløsninger. Prosjektet ble ferdigstilt tre måneder før opprinnelig framdriftsplan.