Mange av våre produkter krever fagkunnskap for å kunne utarbeide en forespørsel.

Dette gjelder spesielt for våre stillas-løsninger; både salg, montering og utleie.

Send oss derfor en generell forespørsel om hva du ønsker;

Gi oss en beskrivelse med tekst, bilder eller tegninger, så utarbeider vi et forslag til løsning.

Om du vil, kan du i under-menyen angi nærmere hvilke produkter du ønsker opplysninger om.

Dersom forespørselen gjelder kjøp og du vet hva du vil ha, kan du legge de aktuelle produktene i forespørselen ved å velge dem fra salgs-menyen

SalgUtleie

Skriv en kommentar