Forespørsel på stillas og utleieprodukter

Mange av våre produkter krever fagkunnskap for å kunne sende en forespørsel.

Dette gjelder spesielt for våre stillas-løsninger; både salg og montering / utleie.

Sender du oss en Generell forespørsel om et produkt og gir oss en beskrivelse, tekst, bilder eller tegninger,
utarbeider vi gjerne et forslag til løsning. Om du vil kan du i under-menyen Generell forespørsel angi nærmere hvilke produkter du ønsker opplysninger om.

Dersom du vet hva du vil ha kan du også legge produkter i forespørselen ved å velg dem fra salgs-menyen

Opplys gjerne om du ønsker å leie eller å kjøpe.