Om Mesa AS

Mesa ble etablert i 1982 med formål om å drive salg av maskiner og stillaser til bygge- og anleggsbransjen.

Utviklingen i entreprenørbransjen har gjennomgått en utvikling der det kreves at leverandørene rendyrker sine satsingsområder.
Våre produkter er derfor basert på egne agenturer og egen produksjon.

Mesa AS tilbyr skreddersydde stillaser både med hensyn til fremdrift og tekniske løsninger.
På den måten kan vår kompetanse hjelpe entreprenørene til å velge løsninger som innebærer best mulig totaløkonomi for de enkelte prosjekter.

Mesa AS har ca. 40 ansatte, hvorav 35 montører. Vi har nødvendige kranbiler med opptil 36 meters rekkevidde for å bistå i produksjonen.

Mesa AS utvidet sitt satsingsområde i 2012 til også å omfatte kursvirksomhet for stillasmontører. Vi tilbyr obligatorisk 36-timers kurs, kurs for å avlegge fagprøve, dagseminarer som gjennomgår sikkerhet ved bruk av stillas, kurs i bruk av fallsikringsutstyr, osv.

Skriv en kommentar