OSLO FENGSEL! Krevende stillas med takløsning

Tak og gesims på Botsfengselet i Oslo rehabiliteres. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand, med lekkasjer, sopp og råte flere steder. Det planlegges også mulig etterisolering av loftarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser, skriver byggherren (Statsbygg) på sine hjemmesider. Utførende entreprenør er Thorendahl AS. Mesa AS sørger for tilkomst og midlertidig takoverdekking. Rehabiliteringen av utvendige takflater og gesims på disse ærverdige bygningene krever gode stillasløsninger, og det er relativt friske utfordringer med verneverdige bygg, store volumer, og kompliserte løsninger av stillas og tak- over tak på byggets midtskip. Du kan lese mer her: https://www.vartoslo.no/statsbygg-restaurerer-botsfengselet-taket-er-fullt-av-rate-og-sopp/

Oslo Fengsel: Tak- over tak
Oslo Fengsel: Tak- over tak. Foto: Egil Sæveland
Oslo Fengsel i horisonten
Oslo Fengsel i horisonten. Foto: Egil Sæveland
Oslo Fengsel: Stillas og takløsning
Oslo Fengsel: Stillas og takløsning. Foto: Egil Sæveland

På folkemunne har bygningene i alle år gått under betegnelsen «Botsen»

Kjært barn har som kjent mange navn, og har formelt sett endret navn flere ganger:                                                    1844 – 1970: Botsfengselet

1970 – 1975: Oslo Kretsfengsel, Avd. A

1975 – 2017: Oslo Kretsfengsel

Første del av bygget er fra perioden 1844 – 1851, og takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand. Rehabilitering etter lekkasjer, sopp og råte er iverksatt. Det planlegges også for mulig etterisolering av loftarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. 

Statsbygg er byggherre, og utførende entreprenør er Thorendahl AS. Prosjektet startet i juni 2018, og er beregnet til å være ferdigstilt våren 2020.

Mesa AS sørger for tilkomst og midlertidig takoverdekking. Rehabiliteringen av utvendige takflater og gesims på disse ærverdige bygningene krever gode stillasløsninger, og det er relativt friske utfordringer med verneverdige bygg, store volumer, og kompliserte løsninger av stillas og tak- over tak på byggets midtskip.

Du kan lese mer her: https://www.vartoslo.no/statsbygg-restaurerer-botsfengselet-taket-er-fullt-av-rate-og-sopp/

Skriv en kommentar