Betongblandere - Tvangsblandere

Betong er en komponent som benyttes på de fleste byggeplasser, og mesteparten av betongbehovet dekkes som regel av lastebiler med ferdigblandet mørtel. Men for mindre arbeider er det ofte nødvendig å kunne blande mørtelen på stedet. Basert på omfanget av dette behovet kan vi tilby alt fra miksere med egenvekt på 40 kg til betongblandere med  kapasitet på over 500 liter.

Betong- og mørtelmasser krever god blanding over tid for å oppnå sine nødvendige egenskaper. Tvangsblanderen gjør dette på en veldig effektiv måte. Maskinene leveres fra sekkevognmodeller til store, automatiserte blandeverk.

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt prosjekt. Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

Vi har også slitedeler og tilbehør for betongblandere

Betongblanderen vil fra tid til annen kreve erstatninger av slitedeler eller tilbehør. Alle Vinderup betongblandere har komplett reservedel-lister med alle nødvendige komponenter.

  • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf.