Bjelkeryttere og Spirerytter

Send forespørsel

Det er mulig å sette inn ekstra tverr- og lengdebjelker i stillasen. For å få til dette benyttes det bjelkeryttere på eksisterende bjelker. Tilsvarende kan det monteres ekstra spirer; her benyttes spireryttere for innfesting.

Beskrivelse

Bjelkeryttere
Bjelkeryttere
Spireryttere
Spireryttere