Diagonalstag

Send forespørsel

Diagonalstaging ivaretar stabiliteten i stillas. Stagene benyttes både vertikalt og horisontalt, og finnes i mange ulike lengder tilpasset ulike bruksområder. Diagonalavstiving er beskrevet i monteringsveiledningen for stillasen.