Inndekking stillas – Flammehemmede isolerte presenninger

Send forespørsel

Ved arbeid med tegl og murfasader kan vinterarbeider utløse et behov for oppvarming. Isolerte presenninger, spesialprodusert for montering på stillas vil da være en løsning. Merkostnaden ved innkjøp og montering hentes raskt inn i energi-besparelsene!

Fra og med 2017 er det endring i forskriftene med krav om at inndekking av stillas skal være i brannhemmet utførelse.

Isolerte stillaspresenninger leveres i dimensjon 2,2 x 20 meter.  Vekt er 370 gram / m2.

Datablad for flammehemmet presenning