Inndekking stillas – Flammehemmede presenninger

Send forespørsel

Ved bruk av stillas vil det ofte være behov for å beskytte arbeidsplassen mot vind og nedbør. Tilsvarende kan det også være behov for å beskytte omkringliggende bygninger, biler og personer mot aktiviteter fra byggeplassen. Ved arbeid med tegl og murfasader kan vinterarbeider også kunne utløse et behov for oppvarming. Presenninger spesialprodusert for montering på stillas vil da være løsningen.

Fra og med 2017 er det endring i forskriftene med krav om at inndekking av stillas skal være i brannhemmet utførelse.

Stillaspresenninger finnes i ulike dimensjoner og med ulik vekt pr kvadratmeter. Ettersom de dominerende stillas-systemer har standardlengder på rundt 3 meter, lagerføres presenning med bredde på 3,2 meter. For inndekking av takløsninger over stillasen (toppavdekking) benyttes bredde på 4 meter.

 

Standard for flammehemmet presenning