Konsoller

Send forespørsel

Utvidelseskonsoller benyttes der det er behov for å utvide arbeidsplattformen. Dette kan gjelde tilfeller der det er sprang i fasaden, eller der nye byggemetoder krever justering av avstand til fasadene.