Skilting av stillas

Send forespørsel

Stillas som skal benyttes i profesjonelle forhold skal skiltes med stillasens bruksformål og kapasiteter. Det skal fylles ut en rapport som må oppbevares på arbeidsstedet og i bedriftens HMS-system.