Testapparat for øyeskruer

Send forespørsel

Innfesting av stillas blir vektlagt i reviderte forskrifter og standarder. Dokumentasjon av uttrekks-kapasitet er en viktig del av kontrollen i forkant av overlevering av stillas. Mesa Materiell AS kan tilby verktøy for kontroll av kapasitet på ut-trekk.