Tinematte; 0,8 x 5,8m 1500w / 230V

Varenummer: 1260 Kategorier: ,

Beskrivelse

Tinematte for frostsikring av grunn;  forvarming av støpeformer, kabeltromler osv. Modellen er mest beregnet på tining av
grøfter og lignende.
Tiner opp til 30cm. første døgn, avhengig av jordsmonn, temperatur i omgivelsene og mengden av fuktighet.
Kan også benyttes til fjerning av snø og is, men har mindre effekt på dette.
Tinematten er produsert med en varmekabel som er fiksert på underduken. Reflekterende folie og 10mm. celleplast
leder effekten nedover. Termostat sørger for en effektiv tinetemperatur på ca. 60 – 65 grader.
Enfaset 220V tilkobling; 1500Watt pr. matte. Dette gir ca. 325W / m2.