Doble rekkverk ivaretar håndlist og knelist som obligatorisk rekkverksløsning. Disse finnes i ulike lengder.

Dobbelt rekkverk

Dobbelt rekkverk

Dobbelt rekkverk