Spiren er en av systemets hovedkomponenter. Disse benyttes for å bestemme høyden på stillaset. Spirene tar opp lastene i stillaset, og fører disse til fundamentet.

Forlengerspire
Forlengerspire ulikt nivå

Forlengerspirer

Låsebolt for spirer