Ved bruk av stillas vil det ofte være behov for å beskytte arbeidsplassen mot vind og nedbør. Tilsvarende kan det også være behov for å beskytte omkringliggende bygninger, biler og personer mot aktiviteter fra byggeplassen. Stillasnett produsert for montering på stillas kan da være løsningen.

Stillasnett Flammehemmet
Stillasnett på stillas
Debris-Stillas-netting-Fargeskala
Debris-Stillas-netting-Fargeskala

Tekniske data - stillasnett