Utvidelseskonsoller benyttes der det er behov for å utvide arbeidsplattformen. Dette kan gjelde tilfeller der det er sprang i fasaden, eller der nye byggemetoder krever justering av avstand til fasadene.

Konsoll - Enrør
Konsoll – Enrør
Konsoll med spiretopp
Konsoll med spiretopp

Konsoller