Fotlist er en nødvendig sikkerhetskomponent i stillas som hindrer uønsket fall av gjenstander fra arbeidsplattformene. Fotlisten låses med låsejern.

Låsejern for Fotlist
Låsejern for Fotlist
Låsejern for Hjørne-fotlist
Låsejern for Hjørne-fotlist

Låsejern for fotlist