Maber person- og vareheiser har vært tilgjengelig i det norske markedet i mange år. Heisene er betydelig oppgradert i forhold til tekniske løsninger og elektronikk, og tilfredsstiller alle nasjonale og europeiske krav.

Maber MBC 1500 /150 Person og vareheis
Maber MBC 1500 /150 Person og vareheis