Stillas som skal benyttes i profesjonelle forhold skal skiltes med stillasens bruksformål og kapasiteter. Det skal fylles ut en rapport som må oppbevares på arbeidsstedet og i bedriftens HMS-system.

Stillas-skilt holder
Stillas-skilt holder
Stillas-skilt kort
Stillas-skilt kort

Stillas-skilt