THOR Sperregjerde med løs fot. Lengde 2,06 meter, høyde på 1,06 meter.

Thor Sperregjerde
Thor Sperregjerde
Thor sperregjerde
Thor sperregjerde
Thor Sperregjerde bakside
Thor Sperregjerde bakside
Sperregjerde Låseband
Sperregjerde Låseband
Sperregjerde Plastfot 28kg
Sperregjerde Plastfot 28kg
Thor Sperregjerde Kobling
Thor Sperregjerde Kobling