Stillas kan etter nærmere beregninger også benyttes til understøttelse ved støpearbeider, stemplinger og lignende. Toppgafler benyttes da for å plassere bærende dragerkomponenter.

Toppgaffel - Justerbar
Toppgaffel – Justerbar
Toppgaffel
Toppgaffel

Toppgaffel