Adkomst i stillas blir ivaretatt ved trapp eller stige. Trapper montert på utsiden av arbeidsplanet er i dag den mest vanlige løsningen

Stige innvendig adkomst
Stige for innvendig adkomst
Utvendig trapp - UTV
Utvendig trapp – UTV
Trappestige for innvendig adkomst
Trappestige for innvendig adkomst

Trapper og stiger