Øyeskruer er det mest vanlige produktet for innfesting av stillas. Øyeskruene skal ha helsveiset øye, og uttrekkskapasiteten skal dokumenteres ved prøvetrekking i henhold til krav beskrevet i stillasforskriften.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.