Etter etableringen i 1982 har Mesa AS gjennomført et utall prosjekter opp igjennom årene. Vi har vokst oss relativt store med 40 ansatte, hvorav 35 av disse er erfarne montører. Gjennom årene har vi jobbet på alt fra mindre til større prosjekter tilknyttet stillas.

Vi begynte i 2012 også med kursing av både stillasmontører og de som skal bruke stillasene på en sikker måte i arbeidshverdagen.

Her viser vi noen eksempler på oppdrag vi er spesielt stolte av å ha gjennomført. I disse prosjektene har vi benyttet både egenproduserte agenturer og løsninger fra våre samarbeidspartnere.

Om du har spørsmål angående våre prosjekter eller lurer på hvordan vi kan hjelpe deg kan du ta kontakt med Mesa AS her.