Lærlingeplasser

Mesa AS ønsker å tilby lærlingeplasser ved våre avdelinger i Sandefjord og Oslo.

Mesa AS ønsker å videreutvikle sine medarbeidere. Vi tilbyr derfor ansatte hjelp for å ta fagbrev som privatister. Mesa AS ønsker også å ansette lærlinger innenfor stillasbyggerfaget ved våre avdelinger i Sandefjord og i Oslo.

Skriv en kommentar