Norsk Folkemuseum skulle rehabilitere tak og fasader på Gol Stavkirke.
Om kiren står det:
Kong Oscar II overtok kirken fra Gol menighet i 1881, men på grunn av dårlig sledeføre (!) var det ikke mulig å transportere kirken til Christiania før i januar 1884.

Det var en forutsetting at ingen bygningsflater skulle belastes.
Mesa AS utførte oppdraget; og det ble en omfattende konstruksjon..

 

Gol stavkirke – Norsk Folkemuseum   Gol stavkirke – Norsk Folkemuseum

Haki murerstillas med tak- over tak løsning
Haki murerstillas med tak- over tak løsning

Gol stavkirke – Norsk Folkemuseum        Gol stavkirke – Norsk Folkemuseum