Tak- over tak løsning

Nye krav til utførelse og overlevering av bygg.

De nye byggeforskriftene setter høye krav til utførelse av bygg-tekniske konstruksjoner. Spesielt er kravene skjerpet i forhold til at konstruksjonene skal være tørre før lukking. Tak- over takløsninger blir derfor benyttet i større grad enn tidligere. Slike løsninger gir ikke bare et kontrollert og tørt byggeklima, men også større trivsel på arbeidsplassen, med bedre og sikrere framdrift for prosjektene.

Vår video beskriver dette:

https://www.youtube.com/watch?v=-JCIWOdKguI

Tak over takløsning, Beverveien BRL
Tak over takløsning, Beverveien BRL

 

Skriv en kommentar