Veidekke Entreprenør AS bygger om Prinsensgate 26 for Stortinget. Mesa AS leverer stillas og takløsninger.

Veidekke Entreprenør AS bygger om Prinsensgate 26 for Stortinget. Det ble valgt en 4-delt, skyvbar takløsning for å sikre at bygget ikke ble tilført nedbør i byggeperioden.
Alle innvendige konstruksjoner ble fjernet før nye løsninger bygges opp. Kun utvendige fasader står uendret.