Stillasforskriftene ble revidert 1.januar 2016, og kom i oppdatert utgave. Her innskjerpes kravene til opplæring i forbindelse med bruk og montering av stillas. Mesa AS tilbyr nå modulbasert undervisning slik forskriftene beskriver, samt tilhørende praksis.

Dette kurset er nå obligatorisk for alle som jobber i en virksomhet hvor det benyttes stillas i arbeidshverdagen.

Vi tilbyr kurs på flere språk

Hos Mesa AS møter du kursholdere som har lang erfaring fra bransjen og kjenner til de ulike utfordringene man kan møte på. Det er også mulig å ta kurset på polsk og engelsk. Ved nærmere avtale har vi også mulighet til å tilby kurset på andre språk.

Vi har også dagseminarer som tar for seg sikkerhet ved bruk av stillas, hvordan man tar i bruk fallsikringsutstyr og lignende. Det er svært viktig at alle som skal bruke stillaset kjenner til farene ved arbeid i stillas og har kunnskap om lover og forskrifter knyttet til arbeid i høyden.

Har du spørsmål om kurs i oppsett av stillas eller våre dagseminarer kan du ta kontakt her.