Vi har et omfattende sortiment innenfor stillaser som vi både tilbyr for salg eller utleie. Her kan nevnes egenproduserte murerstillas / tungstillaser og også agentur på Layher sine stillasløsninger.

Murer- / tungstillaser

“Prof” Galvanisert Murerstillas er vår egenproduserte tungstillasløsning. Dette egner seg spesielt godt i de tilfellene man behøver stillaser som både takler stor egenvekt samtidig som byggematerialer kan oppbevares i de områdene arbeider pågår. Våre murerstillaser er laget av galvanisert stål, og når de er satt opp er denne løsningen veldig stabil.

Layher stillaser

Layher er en av verdens ledende stillasprodusenter, og deres tilbud dekker alt fra industrinæringen (gass-, olje- og offshore-stillaser) til lettstillaser som egner seg godt til for eksempel maling på siden av et hus. De har også løsninger som kan settes over tak når det skulle være behov for å skjerme takstruktur fra vær og vind under takarbeider.

Et stort utvalg stillasgulv og også inndekking og stillassikring

I tillegg til stillasene har vi et bredt sortiment innen stillasgulv som er tilpasset forskjellig typer bruk. I områder hvor man ikke utfører arbeider, men hvor man kun skal komme seg frem er det ofte smart å benytte lettere materialer for å senke stillasets totalvekt. I andre områder ofte er avhengige av at stillasgulvet tåler større belastninger. Vi tilbyr også sikring som netting og inndekking, og kan bistå med lys og lysmaster for å sikre arbeiderne best mulig arbeidsforhold.

Ta kontakt om du ønsker vår bistand til å sammensette stillaser.