Et trygt og sikkert stillas er selve rammeverket for en byggeplass. Derfor har stillasmontøren en nøkkelrolle i forhold til andre arbeidstakeres sikkerhet og arbeidshverdag.

Hos Mesa AS finner du 35 erfarne stillasmontører som i kombinasjon med både formidling og utleie av alle tenkelige stillaskomponenter kan stille som sertifisert og sikker stillasmontør på din byggeplass.

Kurs for stillasmontører

De fleste arbeidslag ønsker å ha intern kompetanse til å sette opp og demontere stillas forsvarlig.

Stillasforskriftene ble revidert 1.januar 2016, og kom i oppdatert utgave. Her innskjerpes kravene til opplæring i forbindelse med bruk og montering av stillas. Mesa AS tilbyr nå modulbasert undervisning slik forskriftene beskriver, samt tilhørende praksis. Dette skal sikre at alle som utfører arbeidet er kjent med lover og forskrifter knyttet til arbeid i høyden.

De ulike modulene tar for seg temaer knyttet til stillas og ulike sikkerhetshensyn som må tas ved montering, endring og demontering av stillas. Kursholder vil også sørge for at kandidatene kjenner til ulike stillastyper som systemstillas, rullestillas, rør og koblingstillas og trestillas. Kunnskap om hvordan ytre påkjenninger som vind og nedbør påvirker stillas gjennomgås, samtidig som gode rutiner for en forsvarlig og trygg arbeidsdag blir beskrevet.

Kurset består også av en praktisk del. Dette betyr at man får utføre jobben i et sikkert miljø under veiledning fra våre erfarne kursholdere. Vi tilbyr også dagkurs som tar for seg temaer som fallsikringsutstyr og sikkerhet ved bruk av stillas.

Har du spørsmål angående kurs for stillasmontør eller dagskursene vil tilbyr kan du ta kontakt her.