Prosjekter i bygg- og anleggsbransjen er ikke lengre like avhengige av de ulike årstidene. Med ny teknologi er det mulig å utføre de fleste jobber året rundt og dermed vedlikeholde effektiviteten og fremdriften.

Med Norges kalde vintre kan bakken ofte være frossen, og kan det være aktuelt å ta i bruk en teletiner. Spesielt i forbindelse med grøftegraving eller grunnarbeider på tomter om vinteren er dette utstyr som kan gjøre at man kan fortsette arbeidet.

Teletiner er praktisk og enkelt i bruk

På et døgn er det mulig å tine opptil 40 cm ned i bakken og dermed forsette med noen oppgaver på byggeplassen. Standard utstyret gir mulighet til 130 timers kontinuerlig driftstid uten at det er nødvendig med tilsyn. Dette utstyret er svært enkelt å betjene, og våre medarbeidere kan være behjelpelig med opplæring.

Teletineren kan tine opp 200 kvm på et døgn. Ved leie av ekstra slangetrommel kan dette arealet naturlig nok dobles. Denne maskinen bruker disel og er selvforsynt med nødvendig elektrisitet.

Mesa AS har en rekke ulikt utstyr og kurs tilgjengelig om din bedrift har andre behov.

Har du spørsmål om bruken av teletiner eller annet utstyr kan du ta kontakt med Mesa AS her.