Om kirken står det:

Kong Oscar II overtok kirken fra Gol menighet i 1881, men på grunn av dårlig sledeføre (!) var det ikke mulig å transportere kirken til Christiania før i januar 1884.

Det var en forutsetting at ingen bygningsflater skulle belastes.
Mesa AS utførte oppdraget; og det ble en omfattende konstruksjon..