Tak over tak

For et kontrollert og tørt byggeklima

Dagens byggeforskrifter stiller høye krav til utførelse av byggtekniske konstruksjoner. Kravene er særlig blitt skjerpet når det gjelder å holde bygg tørre før lukking. Av denne grunnen blir tildekking i form av tak over tak benyttet i større grad enn før.

Ikke bare gir denne stillasløsningen et kontrollert og tørt byggeklima, den gir også større trivsel på arbeidsplassen. Dette bidrar til god fremdrift i byggeprosjektene.

Tilpassede takløsninger for ulike prosjekter

Tak over tak egner seg godt til både renovasjons- og nybyggprosjekter. Taket monteres øverst på modulstillaset, med fagverksdragere av aluminium som den bærende konstruksjonen. Takløsningen kommer i ulike lengder og bredder for å kunne tilpasses ulike byggeprosjekter.

Om ønskelig kan taket leveres som et rullbart system, slik at det kan skyves fra side til side. Dette er svært praktisk hvis det skal heises inn store maskiner eller materialer på byggeplassen.

Ta kontakt med oss!

Trenger du stillasløsninger til ditt byggeprosjekt? Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse for å finne ut hvordan Mesa kan hjelpe deg.

  • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf.